#Opt-out

In tegenstelling tot de opt-in, wordt bij een opt-out systeem iemand automatisch ingeschreven voor e-mails, waarna ze pas de mogelijkheid hebben tot uitschrijven wanneer ze een e-mail hebben ontvangen.

Deze vorm van e-mails worden vaak als ongewenst of spam ervaren aangezien de ontvanger vooraf geen toestemming heeft gegeven.

#Opt-in

Met een opt-in geeft iemand expliciet toestemming voor het ontvangen van e-mail van een bepaalde mailinglist. Deze e-mails zijn dus gewenst, in tegenstelling tot spam.

  1. Bij een enkele opt-in bestaat het inschrijfproces slechts uit één stap. Vaak is dit het invullen van een e-mailadres.

  2. Bij een dubbele opt-in wordt deze toestemming dubbel bevestigd. Dit gebeurt vaak in de vorm van een bevestigingsmail waarin een activatielink staat.

#OKRs

OKR staat voor: Objectives & Key Results. Met OKRs kun je doelstellingen koppelen aan meetbare resultaten. Het is een methode om voortgang bij te houden, afstemmingen te creëren en betrokkenheid rond meetbare doelen te stimuleren. Super Interactive gebruikt OKRs als fundament voor een resultaatgerichte manier van werken en het maatwerk dat daaruit resulteert.

#Onboarding

De term 'onboarding' verwijst naar een systeem om gebruikers actief te begeleiden bij het ontdekken van nieuwe waarde in het product. Het uiteindelijke doel is het bereiken van het "aha"-moment, het exacte moment waarop de gebruiker de waarde van het product begrijpt. Het is in feite het proces waarbij nieuwe gebruikers kennismaken met het nieuwe product of de nieuwe dienst.

#Open-source

De term open-source software verwijst naar computerprogramma's waarvan de broncode openbaar toegankelijk is, waardoor iedereen de software vrij kan inzien, wijzigen en delen. Softwareontwikkeling volgens het open-source model richt zich op vergaande samenwerking en innovatie, doordat het developers wereldwijd in staat stelt bij te dragen aan het verbeteren en uitbreiden van de functionaliteiten van de software.

Open-source software is gebaseerd op principes van transparantie, gemeenschappelijke inspanning en samenwerking. Deze methodologie bevordert niet alleen een opener en democratischer ontwikkelingsproces, maar stuwt ook de technologische vooruitgang voort door de collectieve expertise en creativiteit van de gemeenschap te benutten.

De tegenhanger van open-source is proprietary software.

Ontdek A-Z

Wil je meer leren over design & development, onze methodologie, en meer? Kies een letter en lees verder!