#A/B-test

Middels een A/B-test onderzoek je de effectiviteit van twee design-varianten. Het is een methode waarmee wordt getest welke variant beter presteert bij de eindgebruiker, het beste resultaat oplevert en dus het beste kan worden ingezet.

Denk bijvoorbeeld aan twee verschillende webpagina's, waarbij een button wordt toegevoegd op verschillende locaties of met verschillende kleuren per variant, om te kijken welke meer conversies oplevert.

#Accessibility

De mate waarin websites en webapplicaties beschikbaar en bruikbaar zijn voor gebruikers, ongeacht hun achtergrond, ervaring en eventuele beperkingen.

Zo moet het product bijvoorbeeld ook goed te gebruiken zijn voor slechtzienden of laaggeletterden. Dat kan door de tekst te vergroten of door gesproken tekst toe te voegen.

#Adaptive Webdesign

Een benadering van webdesign waarbij meerdere vaste user-interfaces worden ontworpen om beter aan te sluiten bij verschillende schermformaten, van mobiele telefoons tot desktopschermen. In plaats van content dynamisch te schalen zoals bij responsive design, laadt adaptive design vooraf gedefinieerde lay-outs op basis van het gedetecteerde apparaat.

#Agile (werken)

Een iteratieve en zeer flexibele benadering voor het ontwerpen en ontwikkelen van (digitale) producten. Agile is ontstaan in de vroege jaren 2000 als antwoord op de beperkingen van de traditionele, rigide softwareontwikkelingsmethodologieën zoals de watervalmethode, die vaak resulteerden in langdurige ontwikkelingscycli en producten die niet aan de klantbehoeften voldeden.

#Alignment

De uitlijning/plaatsing van elementen ten opzichte van de container of elkaar, voor evenwicht en gebruiksvriendelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan teksten die links, rechts of gecentreerd worden uitgelijnd.

#Alt-tekst

Een korte, beschrijvende tekst voor een afbeelding, die geplaatst wordt in de HTML. Deze tekst is niet zichtbaar in normale browser, maar is bedoeld voor bezoekers met een visuele beperking die bijvoorbeeld gebruik maken van screen-readers. Daarnaast geeft de tekst extra informatie over de afbeelding mee aan zoekmachines, wat bevorderend voor SEO.

Relevant: #SEO
#API

API staat voor: Application Programming Interface. Een API (koppeling) zorgt ervoor dat twee verschillende applicaties met elkaar kunnen communiceren en informatie uit kunnen wisselen volgens vooraf afgesproken methoden. Dit is handig binnen één organisatie, maar vooral ook wanneer meerdere organisaties onderling data willen uitwisselen.

Relevant: #JavaScript

Ontdek A-Z

Wil je meer leren over design & development, onze methodologie, en meer? Kies een letter en lees verder!