#Statamic

Statamic is een CMS (Content Management System) gebouwd op het Laravel PHP Framework.

#Scope creep

Scope creep refers to the unplanned and gradual expansion of project scope, where additional tasks, features, or requirements are added without official approval. This phenomenon can lead to project delays, budget overruns, and can jeopardize the successful completion of a project.

#Service Level Agreement (SLA)

Een Service Level Agreement (SLA) is een overeenkomst tussen de aanbieder en de afnemer van een dienst of product, en wordt onder andere gebruikt voor het vastleggen van afspraken over de uitvoering, het gegarandeerde niveau en transparantie van dienstverlening, borging van kwaliteit en kostenstructuur.

#SEA

SEA staat voor Search Engine Advertising: zoekmachine adverteren dus.

Online marketeers die zich hier mee bezig houden kopen advertentieruimte in boven en onder de natuurlijke zoekresultaten. Ze betalen een bepaald bedrag als een bezoeker op een advertentie klikt en ook daadwerkelijk een bezoek brengt aan een website. Er wordt afgerekend per klik.

#SEM

SEM staat voor Search Engine Marketing en omvat de gehele zoekmachinemarketing; het is de overkoepelende activiteit van zowel SEA als SEO.

#SEO

SEO staat voor Search Engine Optimization: zoekmachine optimalisatie dus.

Optimaliseren betekent de website zó verbeteren, dat de zoekmachine hem beter kan lezen en zo de waarde goed kan inschatten. Het doel is het verbeteren van de positie in de zoekresultaten. SEO bestaat uit activiteiten als het schrijven headers en copy, het toevoegen van alt-tekst en verbeteren van interne en externe links.

#Sprint call

Op een vast moment in de Sprint heeft onze projectmanager een belletje met onze opdrachtgevers. Dit noemen we een 'Sprint call'. Tijdens deze call kun je als klant aangeven welke taken je graag opgepakt ziet worden in de aankomende Sprints.

De projectmanager en opdrachtgever zullen tijdens deze call samen de backlog langslopen, en op basis van alle wensen, behoeften en het budget een planning maken.

#Sprint Retro

Aan het eind van iedere Sprint komt het team van Super Interactive samen om terug te kijken naar alles wat is gemaakt en opgeleverd.

De ervaring leert namelijk dat gedurende het project tal van nieuwe zaken en nieuwe inzichten aan het licht komen. Met deze manier van werken houden we veel ruimte om deze per Sprint mee te nemen, doelen bij te stellen, en nieuwe ideeën snel te implementeren.

Er wordt gekeken naar wat goed ging en alle gave dingen die zijn opgeleverd, maar er is ook zeker ruimte om te kijken naar wat er eventueel anders en beter kan in een volgende Sprint. We streven er als team continu naar om de beste versie van onszelf te worden.

#SSL

SSL staat voor: Secure Sockets Layer. SSL is een techniek om het verkeer tussen een webserver en een bezoeker te beveiligen. Met SSL worden gegevens die worden uitgewisseld via het http-protocol versleuteld verstuurd. Hierdoor is de data in de verzoeken en antwoorden, in het geval verkeer wordt onderschept, niet leesbaar voor derden en kan deze onderweg niet worden gemanipuleerd. SSL wordt onder meer ingezet voor de privacy van gebruikers en om informatiesystemen te beveiligen.

#Support Strippenkaart

Niet iedere issue of support aanvraag vergt even veel tijd. Daarom bieden wij voor de kleinere taken een zogeheten Support Strippenkaart aan, waarmee je een X aantal uur Support vooraf inkoopt.

Deze uren zijn bedoeld om kleinere support aanvragen (<4 uur werk) binnen een lopende Sprint op te kunnen pakken, zonder dat er een losse factuur wordt verstuurd of er bijvoorbeeld Sprint budget wordt besteed.

#Scrum

Scrum is een effectievere en flexibelere manier van werken waarbij je op korte termijn werkende producten oplevert en constant in gesprek bent over de resultaten die worden geboekt. Scrum maakt het voor een team mogelijk om deliverables op een productievere wijze op te leveren en eventuele problemen snel te tackelen.

De filosofie achter scrum is het continu verbeteren van producten. Anders geformuleerd: gaandeweg, middels kleine stapjes, succes boeken.

#Serif (schreef) / Sans serif (schreefloos)

Er is een breed spectrum aan categorieën, maar de twee algemene categorieën lettertypen zijn: met schreef en schreefloos.

Sans serif-lettertypen zijn samengesteld uit eenvoudige lijnen, terwijl serif-lettertypen kleine decoratieve markeringen gebruiken om tekens te verfraaien en ze gemakkelijker leesbaar te maken. Zo is Helvetica een schreefloos type en Times Roman is een type met schreef.

Relevant: #Typografie
#Sitemap

Een (UX-)sitemap is een hiërarchisch diagram van een website, die laat zien hoe pagina's worden geprioriteerd, gelinkt en gelabeld. De sitemap biedt een schematische weergave van de website aan de bezoeker.

#SMART (formuleren)

Als je KPI's (doelstellingen) volgens de SMART-methode opstelt, dan worden ze duidelijk en concreet. SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden. Wanneer alle genoemde punten terugkomen in je doelstelling, dan kun je vooraf zien of een doelstelling haalbaar is en kan er achteraf gekeken worden of je de KPI behaald hebt.

Relevant: #KPI #OKRs
#Sprints

Sprints zijn korte periodes waarin een vooraf afgesproken aantal taken wordt opgepakt. Na iedere Sprint wordt een werkbaar product opgeleverd. Bij Super Interactive werken we in Sprints van twee weken.

Zoals bij Scrum omschreven staat: Een goed product wordt altijd ontwikkeld in iteraties. Elke nieuwe versie leidt tot beter inzicht in de behoefte en het gedrag van je gebruiker. En met die inzichten maak je de volgende versie weer nóg beter.

Het voordeel van werken in Sprints is dat na iedere periode een oplevering is, er een evaluatie volgt en dat een opdrachtgever continue invloed kan uitoefenen op het product en proces. Door deze constante mogelijkheid tot het geven van feedback en het bieden van eventuele bijsturing wordt het hoogst mogelijke resultaat bereikt voor beide partijen.

#Style Guide

Een Style Guide is in feite een set regels voor het toepassen van bepaalde lettertypen, formaten, kleuren en meer. Dit wordt allemaal gedaan om één vaste stijl uit te dragen bij het overbrengen van informatie naar de gebruikers. Als digital product team is de Style Guide een essentieel onderdeel van ons werk.

#SVG

SVG is een afkorting voor Scalable Vector Graphics. Het is een op XML gebaseerd tweedimensionaal grafisch bestandsformaat. SVG-indeling is ontwikkeld als een open standaardindeling. Het primaire gebruik van SVG-bestanden is voor het delen van grafische inhoud op internet, zoals afbeeldingen en illustraties.

Ontdek A-Z

Wil je meer leren over design & development, onze methodologie, en meer? Kies een letter en lees verder!