#Beeldconcept

Een beeldconcept bevat de beeldtaal waarmee je jouw verhaal vertelt, wat je wil uitdragen binnen de visuele identiteit. Het is niets anders dan een richtlijn (of meerdere richtlijnen) voor het soort beeld en gevoel dat bij jouw merk past. Dit beeld is het eerste wat gebruikers ervaren wanneer ze jouw product gebruiken, dat maakt het erg belangrijk.

#Back-End Development (BED)

Bij web-development maken we onderscheid tussen back- en front-end development. De front-end is het deel van de applicatie dat zichtbaar is in de browser: de informatie die de gebruiker download naar de computer en die aldaar omgezet wordt in een visuele user-interface. De back-end is de software die op de webserver draait en die ervoor zorgt dat de browser van de gebruiker de juiste informatie ontvangt.

#Backlog

Een backlog is een prioriteitenlijst met taken en wensen die nog uitgevoerd of toegevoegd moeten worden aan een project of product. Het fungeert als een levend document dat regelmatig wordt bijgewerkt om de projectvoortgang te reflecteren en prioriteiten te herzien in lijn met de doelstellingen.

Bij Super Interactive begrijpen we heel goed dat er tijdens de ontwikkeling van je digitale product vaak veel nieuwe ideeën ontstaan. Het is echter van groot belang om focus te houden en scope creep te voorkomen. Daarom worden deze ideeën op de backlog geplaatst, om later te realiseren.

Relevant: #Scope creep
#Body copy

Onder 'body copy' valt het grootste deel van de tekst op een website/applicatie. Het is de geschreven inhoud, maar dan zónder titel en/of subtitel (de 'headers'), voetteksten of bijvoorbeeld een pay-off.

#Bug

Een bug is een fout in de broncode van een computerprogramma die de goede werking van de software verhindert. Door een bug zal je website dus niet (naar behoren) functioneren zoals je gewend bent. Gelukkig kunnen wij dit (vrijwel) altijd eenvoudig voor je oplossen!

Relevant: #404 error

Ontdek A-Z

Wil je meer leren over design & development, onze methodologie, en meer? Kies een letter en lees verder!