Wat houden die cijfertjes van Google PageSpeed in?

Product Manager Victor vertelt je alles over de cijfers van PageSpeed van 0 tot 100

In een eerder artikel heb ik het gehad over wat Google PageSpeed is en hoe het gebruikt wordt. Dat het een handig rapport is, is duidelijk, maar wat houden de cijfers in het rapport eigenlijk in? LCP, CLS, FCP en ga zo maar door. Leuke termen om mee rond te strooien op kantoor, maar ze betekenen natuurlijk ook wat. In dit artikel ga ik daar dieper op in.

wat-is-pagespeed

Als je een PageSpeed Insights rapport bekijkt, dan zie je dat de termen nogal door elkaar lopen. Je ziet eerst de Core Web Vitals, gevolgd door de vier indicatoren van 0-100 (Lab Diagnostics) en dan zijn er per indicator nog aanbevelingen waar de Core Web Vitals ook weer genoemd worden. Dit kan nogal verwarrend zijn.

Breed gezegd zijn er de zogeheten User Centric Indicators, waar de Core Web Vitals onder vallen en zijn er de Lab Diagnostics categorieën (Performance, Accessibility, Practices en SEO). Het belangrijkste van die vier is Performance en die wordt getoetst op de User Centric Indicators.

User Centric Indicators

Core Web Vitals

Google zelf hanteert een aantal indicatoren waarop ze de snelheid van een website beoordelen. Allereerst zijn er de zogenaamde 'Core Web Vitals'. Ten tijden van schrijven gaat het om de volgende drie, maar het kan zijn dat dit in de toekomst weer verandert.

 • LCP (Largest Contentful Paint)

  Het gaat hierbij om de waar te nemen laadsnelheid. Hoe lang het duurt voordat daadwerkelijk het grootste stuk tekst of de grootste afbeelding is geladen. Het streven hiervoor is onder de 2,5 seconden.

 • INP (Interaction to Next Paint)

  Dit gaat over de snelheid van de pagina voor gebruikers bij interactie. Hoe lang het duurt voordat de pagina reageert bij klikken of het gebruik van toetsen van het toetsenbord, bijvoorbeeld. Het gaat hier om een streven van 200ms of minder.

 • CLS (Cumulative Layout Shift)

  Dat begrip is misschien wat vaag, maar het gaat hier om veranderingen in layout die waar te nemen zijn. Het beste voorbeeld is lettertypen die later pas ingeladen worden. Je komt op een website en ziet daadwerkelijk de lettertypen veranderen van het systeem font, naar het ingeladen font. Dat is iets wat Google niet graag ziet.

Andere indicatoren

Naast de Web Vitals zijn er nog een aantal additionele 'User-Centric' indicatoren:

 • FCP (First Contentful Paint)

  De tijd dat het duurt om de eerste tekst of afbeelding geladen is op een pagina.

 • TBT (Total Blocking Time)

  De tijd dat de pagina geblokkeerd is van laden van resources. Het gaat hier vaak om resources van derde partijen die geladen worden of grote afbeeldingen, die andere resources die geladen moeten worden op de pagina blokkeren.

 • TTFB (Time to First Byte)

  Dit gaat over de laadsnelheid van de server. Hoe lang duurt het voordat de eerste byte geladen is.

Lab diagnostics

Daarnaast hanteert Google een aantal categorieën die ze scoren van 0-100 waarmee ze eigenaren van websites een meer algeheel beeld willen geven hoe hun website technisch scoort (zie hieronder een afbeelding van onze eigen PageSpeed score uit ons Product Management Rapport). In het PageSpeed Insights rapport staan deze metrics onder ‘Diagnose performance issues’ :

 • Performance

  Dit gaat puur om laadsnelheid. Alle Web Vitals en User-Centric indicatoren komen hier in terug. Over het algemeen is dit ook waar de meeste mensen naar kijken.

 • Accessibility

  Het gaat hier om de technische toegankelijkheid van een website. Dat klinkt wat vaag, maar denk aan aspecten als de H1-H6 structuur van een website en de juiste naam attributen van knoppen.

 • Best Practices

  Dit is een set aan richtlijnen waarvan Google vindt dat elke website aan dient te voldoen.

 • SEO

  Dit is een belangrijk punt waar vaak overheen gekeken wordt. Het gaat hier om bijvoorbeeld meta titels en descripties van pagina's, maar ook alt attributen van afbeeldingen tellen hiermee.

(De Google PageSpeed score van de Super Interactive website uit ons Product Management Rapport, Google telt van 0-100. We scheppen niet graag op maar zijn er wel trots op!)

Meer weten over de cijfers van PageSpeed en wat ze voor jouw website betekenen?

Ik ga graag met je dieper in gesprek over wat de cijfers in houden en waar je voor jouw website naar moeten kijken. Je kunt hier contact met ons opnemen.